Noqnoq Mahremiyet Politikası


NoqNoq Yazılım Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“NoqNoq”) sunduğu çözümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecinde ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ve mahremiyetlerine dair genel ilkeleri gözetmekte, gerekli etki analiz çalışmalarını geliştirme ve iyileştirme süreçleriyle eş zamanlı olarak yürütmektedir. İlgili kişiler bahsi geçen gözetim ve çalışmalar hakkındaki detaylı bilgiye işbu Mahremiyet Politikasından ulaşabilirler.

 

1. İşlenen Veriler

NoqNoq vasıtasıyla işlenecek kişisel verilerin nihai belirleyicisi, veri kayıt ortamını yöneten kişi, hizmetten istifade eden veri sorumlusunun kendisidir. Her organizasyonda değişiklik gösterebilecek bu kişisel veriler üst kategori olarak şu şekilde tasnif edilebilir:

  • Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, İmza
  • İletişim Bilgileri: Telefon Numarası, Eposta Adresi
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf
  • Diğer Bilgiler: Plaka Bilgisi

 

2. Toplama ve İşleme Amaçları

NoqNoq çözümleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme amaçları ilgili kişilere sunduğu hizmetlerde NoqNoq çözümlerinden istifade eden veri sorumlusu tarafından belirlenmektedir. NoqNoq, çözümlerini kurgularken ve sunarken bu işlenme amaçlarıyla ilgili olarak asgari şu öngörülerde bulunur:

  • NoqNoq çözümlerinde yer alan fonksiyonlardan faydalanabilmeniz için gerekli güncellemelerin yapılması,
  • Sunulan hizmetlerin güvenliğinin temini,
  • Bu fonksiyonlar üzerinden sunulan hizmetlerin yasal uyumluluklarının temini.

2.1. Aktarım

NoqNoq vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti sağlayıcısı ve bakım onarım hizmeti veren firma ile paylaşılacaktır. NoqNoq, çözümlerinden istifade eden veri sorumlusu ile akdettiği sözleşmelerin eksiksiz yerine getirilmesi amacıyla bu verileri ilgili veri sorumlusunun talep ve talimatları doğrultusunda üçüncü kişilere açıklayabilir veya aktarabilir. Bu durum haricinde kişisel veriler, yalnızca NoqNoq iş ortaklarına ve tedarikçilerine bu Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesi amacıyla aktarılacaktır. 

2.2. Yurtdışına Aktarım

NoqNoq, çözümlerinde depolama alanı olarak yurtiçindeki bulut ortamlarını kullanmakta olup, kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

3. Tedbirler

3.1. Sınırlı Süreyle İşleme

NoqNoq çözümleri vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin saklama süreleri, NoqNoq çözümlerinden istifade eden veri sorumlusu tarafından belirlenir. Veri sorumlusunun talep ve talimatı doğrultusunda kişisel veriler anonim hale getirilir.

3.2. İlgili Kişi Haklarının Kullanımı

NoqNoq’un kendisine yapılan ilgili kişi başvurularını hukuken yanıtlama ve sonuçlandırma yükümlülüğü ve yetkisi bulunmaz. İlgili kişinin, hizmetlerinden istifade ettiği veri sorumlusu yerine doğrudan NoqNoq’a başvurduğu durumlarda NoqNoq, başvurunun, ilgili veri sorumlusuna aktarılarak 30 gün içerisinde sonuçlandırılması ve ilgili kişiye geribildirim yapılmasını sağlar.

 

3.3. Veri Güvenliği Tedbirleri

NoqNoq, anlaşmalı olduğu bulut hizmeti sağlayıcısı ve bakım onarım hizmeti veren firmalar ile veri güvenliğine ilişkin sözleşmeler akdeder, veri güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları yürütür.